Aktuelno


20-Mar-2014

U poseti Biblioteci


U?enici Osnovne kole Milosav Stikovi? iz Ratajske posetili su sa svojim u?iteljima Biblioteku Vuk Karadi?. Kako osnovci iz kole u Ratajskoj koriste usluge pokretne biblioteke Infobusa, za mnoge od njih ovo je bio prvi odlazak u pravu Biblioteku. Sa fondom knjiga za decu, dostupnom literaturom, na?inima kori?enja knjiga iz biblioteke u?enike je upoznala ?amila Tumbul, vii knjini?ar na De?ijem odeljenju.
Dan ranije Biblioteku su posetili u?enici iz izdvojenog odeljenja Osnovne kole "Vladimir Peri? Valter" iz Zaluga. Pored upoznavanja sa Bibliotekom, malianima je predstavljena i knjiga Prijepolje od A do iz de?ijeg ugla koja je u izdanju Biblioteke objavljena prole godine. ... više
31-May-2013

Milinko vam daruje :
Infobus u saradnji sa drutvenim mreama


Interesantna akcija "Milinko vam daruje" odigrava se preko drutvenih mrea. Naime, osoba koja ima otvoren profil na Fejsbuku i Tviteru pod ovim imenom, objavila je da ima nameru da obi?e oko 5000 sela u Srbiji kako bi do u?enika i najzabitijih sela stigla knjiga na poklon. "Milinko vam daruje" izazvala je razli?ite komentare i pobudila duhove, po?ev od sumnji?avosti da je sve reklamni trik neke firme, do ocene da je to li?ni ?in pojedinca dostojan divljenja.... više
25-Jan-2013

Elektronske ?lanske karte u Infobusu


Zahvaljuju?i formiranju lokalnog elektronskog kataloga, Biblioteka je od januara 2013. godine na De?ijem odeljenju, ogranku u Brodarevu i u Infobusu uvela elektronski sistem evidencije pozajmljene gra?e. Ovaj na?in pozajmice omogu?i?e bre i jednostavnije zaduivanje i razduivanje ?lanova, precizan uvid u stanje pozajmljene i rezervisane gra?e, evidentiranje i izmirivanje potraivanja od korisnika. ... više
17-May-2012

Luckasti klovnovi


Uz smeh i igru, deca osnovne kole Svetozar Markovi? iz Brodareva uivala su u petak 11. maja u predstavi Luckasti klovnovi autora Tode Nikoleti?a. Predstava, za decu kolskog i predkolskog uzrasta (od 6 do 13 god.) je bogata pesmama, igrama i duhovitim zapletom. Kolorit i scenografiju je osmislio Pe?a Trajkovi?, istaknuti ilustrator za decu. Tekst je objavljen u knjizi poznatog teatrologa dr Radoslava Lazi?a Teatar klovnova. U predstavi igraju: Tode Nikoleti?, Aleksandra Luki?, Dragan Arsenovi? Arsa s Marsa, i Ana Jakovljevi?. ... više
24-Apr-2012

Infobus u Beogradu na Svetski dan knjige


Beograd, 23. april 2012. godine - Povodom obeleavanja Svetskog dana knjige, Dravna lutrija Srbije, biblioteka Vuk Karadi? iz Prijepolja i Narodna biblioteke Srbije predstavili su Beogra?anima prvu pokretnu biblioteku u Srbiji Infobus. areno vozilo koje nije obi?an autobus ve? prava biblioteka privuklo je veliki broj ljubitelja knjige koji su se zatekli na Trgu Republike. ... više
21-Apr-2012

Na Svetski dan knjige Infobus stie u Beograd


Povodom obeleavanja Svetskog dana knjige, Dravna lutrija Srbije, biblioteka Vuk Karadi? iz Prijepolja i Narodna biblioteke Srbije predstavi?e Beogra?anima prvu pokretnu biblioteku u Srbiji Infobus. ... više
19-Apr-2012

Proglaeni najbolji recitatori


Optinska smotra recitatora koju tradicionalno organizuje Mati?na biblioteka "Vuk Karadi?" odrana je u sredu 18. aprila 2012. u Maloj sali Doma kulture u Prijepolju. Na takmi?enju na kome je nastupilo 37 u?enika iz prijepoljskih osnovnih i srednjih kola koji su prema uzrastu podeljeni u tri grupe mla?i, srednji i stariji uzrast, za najbolje recitatore proglaeni su: ... višenazad      napred

Izjave korisnika Infobusa