Ebart medijska dokumentacija

01-Mar-2007


Po?etkom 2007. godine uveden je novi korisni?ki servis u Infobusu - Ebart medijska dokumentacija koja objedinjuje aktuelnu arhivu iz tampanih medija sa nacionalnom pokriveno?u u Srbiji (15 najtiranijih i najuticajnijih dnevnih i nedeljnih novina). Sa ra?unara u Infobusu korisnici imaju pristup EBART medijskoj dokumentaciji koja omogu?ava pretraivanje slede?ih dnevnih i nedeljnih listova:
Dnevni listovi:
Politika, Ve?ernje novosti, Blic, Glas javnosti, Danas, Kurir, Dnevnik, Pregled, Srpski nacional

Nedeljni listovi:
Nin, Vreme, Blic News, Ekonomist, Reporter, Nedeljni telegraf, Svedok, Evropa
Medijska dokumentacija EBART je najve?a baza novinskih tekstova iz dnevne i nedeljne tampe od po?etka 2003. godine do danas. Sa ra?unara u Infobusu korisnicima je dostupna Aktuelna arhiva u kojoj se nalazi preko 700.000 potpuno indeksiranih tekstova koje je mogu?e pretraivati u celini. Tekstovi se skladite sa zakanjenjem od 48 sati zbog zatite autorskih prava izdava?a informativnih glasila. Aktuelna Arhiva je podeljena na tematske celine po ugledu na uobi?ajene novinske rubrike unutranja i spoljna politika, drutvo, ekonomija, hronika i kriminal, kultura i zabava, sport, mediji, feljtoni. Moe se pretraivati i po temama, li?nostima, institucijama, politi?kim strankama, manifestacijama, geografskim odrednicama.
Pod nazivom Digitalna ?itaonica novina Ebart medijska dokumentacija dostupna je korisnicima Infobusa zahvaljuju?i Telenoru.
Izjave korisnika Infobusa