Ebart medijska dokumentacija

01-Mar-2007


Početkom 2007. godine uveden je novi korisnički servis u Infobusu - Ebart medijska dokumentacija koja objedinjuje aktuelnu arhivu iz štampanih medija sa nacionalnom pokrivenošću u Srbiji (15 najtiražnijih i najuticajnijih dnevnih i nedeljnih novina). Sa računara u Infobusu korisnici imaju pristup EBART medijskoj dokumentaciji koja omogućava pretraživanje sledećih dnevnih i nedeljnih listova:
Dnevni listovi:
Politika, Večernje novosti, Blic, Glas javnosti, Danas, Kurir, Dnevnik, Pregled, Srpski nacional

Nedeljni listovi:
Nin, Vreme, Blic News, Ekonomist, Reporter, Nedeljni telegraf, Svedok, Evropa
Medijska dokumentacija EBART je najveća baza novinskih tekstova iz dnevne i nedeljne štampe od početka 2003. godine do danas.  Sa računara u Infobusu korisnicima je  dostupna  Aktuelna arhiva u kojoj se nalazi preko 700.000 potpuno indeksiranih tekstova koje je moguće pretraživati u celini. Tekstovi se skladište sa zakašnjenjem od 48 sati zbog zaštite autorskih prava izdavača informativnih glasila.  Aktuelna Arhiva je podeljena na tematske celine po ugledu na uobičajene novinske rubrike – unutrašnja i spoljna politika, društvo, ekonomija, hronika i kriminal, kultura i zabava, sport, mediji, feljtoni. Može se pretraživati i po temama, ličnostima, institucijama, političkim strankama, manifestacijama, geografskim odrednicama.
Pod nazivom Digitalna čitaonica novina Ebart medijska dokumentacija dostupna je korisnicima Infobusa zahvaljujući Telenoru.
Izjave korisnika Infobusa