De?iji likovni konkurs "Ljudska prava iz mog ugla"

03-Apr-2014


U elji da podstaknemo ve?e u?e?e dece u ostvarivanju, potovanju i zatiti ljudskih prava, Zatitnik gra?ana Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za najbolje likovne radove na temu ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, kao i ravnopravnosti ena i mukaraca.

Cilj konkursa je da se iz ugla dece predstavi:

- poloaj u drutvu osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, kao i (ne)ravnopravnost ena i mukaraca (devoj?ica i de?aka);
- ideje i predlozi za unapre?enje njihovog poloaja i ostvarivanje prava.

Na konkursu mogu u?estvovati u?enice i u?enici od V do VIII razreda iz: Sombora, Vrca, Poarevca, Ba?ke Palanke, Jagodine, Valjeva, ?a?ka, Uica, Kragujevca, Zaje?ara, Bora, Prijepolja, Novog Pazara, Leskovca i Dimitrovgrada.
deciji_likovni_konkurs.jpg

Pravila konkursa:
Radovi se mogu izvesti tehnikom i sredstvom po izboru autorke/autora, ali obavezno na papiru Bloka br. 4. Potrebno je dati naziv svom radu - slogan, ideja, misao, poruka i sl. Na prednjoj strani rada, u donjem desnom uglu, treba da stoji potpis, razred i naziv rada.
Uz rad je potrebno na posebnom papiru dostaviti: 1) ime i prezime, adresu stanovanja, grad, broj telefona i naziv kole i 2) objanjenje do pet re?enica ta rad predstavlja i ta je poruka rada.

Izbor najboljeg rada iz svakog grada izvri?e nezavisna komisija, sastavljena od ?lanova Panela mladih savetnika Zatitnika gra?ana, na osnovu slede?ih kriterijuma: estetski utisak, kreativnost i poruka rada.
U?enica/u?enik na konkurs moe poslati samo jedan rad.

Konkurs je otvoren do 15. maja.

Primljeni radovi se ne vra?aju, a organizator konkursa zadrava pravo da ih izloi u svojim prostorijama ili promovie na neki drugi na?in.

Na?in prijavljivanja:
Radovi se dostavljaju Biblioteci "Vuk Karadi?" u Prijepolju.

Dodela nagrada:
Autorka/autor najboljeg rada iz svakog od 15 gradova
dobi?e tablet. Dodela nagrada odra?e se u Beogradu krajem juna 2014. godine. Deset najboljih radova iz svakog od 15 gradova bi?e izloeni u lokalnim bibliotekama.

*Zatitnik gra?ana sprovodi ovu aktivnost u saradnji sa Bibliotekarskim drutvom Srbije i uz finansijsku podrku Vlade Kraljevine Norveke

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Biblioteci "Vuk Karadi?" u Prijepolju, telefon 033/ 712 960.


Izjave korisnika Infobusa