"Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke" : program 65+

27-Aug-2014


senior_head_main_copy_info.jpg

PROGRAM 65+
Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke

Biblioteka Vuk Karadi? Prijepolje poziva penzionere korisnike

- Biblioteke u Prijepolju
- Ogranka u Brodarevu
- Infobusa

Da se prijave na besplatan program Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke .Program ?e se realizovati u prostorijama Biblioteke, ogranka u Brodarevu i u Infobusu na svim punktovima koje on opsluuje.


Obuka obuhvata:

Programi za pisanje, tekstualni dokumenti

Internet

Internet telefonija

E-mail korespondencija

Drutvene mree

Komuniciranje putem Skajpa

Kori?enje pametnih telefona

Pretraivanje elektronskih kataloga VBS ( COBISS.SR)

Moete se prijaviti od 1. do 10. septembra 2014. godine: li?no (dolaskom u Biblioteku), na telefon 712 - 960 ili mejlom na adresu: info@biblioteka-prijepolje.com.Izjave korisnika Infobusa