Milinko vam daruje :
Infobus u saradnji sa drutvenim mreama

31-May-2013


infobus1_milinko_vam_daruje.jpg

Interesantna akcija "Milinko vam daruje" odigrava se preko drutvenih mrea. Naime, osoba koja ima otvoren profil na Fejsbuku i Tviteru pod ovim imenom, objavila je da ima nameru da obi?e oko 5000 sela u Srbiji kako bi do u?enika i najzabitijih sela stigla knjiga na poklon.

"Milinko vam daruje" izazvala je razli?ite komentare i pobudila duhove, po?ev od sumnji?avosti da je sve reklamni trik neke firme, do ocene da je to li?ni ?in pojedinca dostojan divljenja. No, ?injenica je da su svi ?aci-prvaci na teritoriji optine Prijepolje ovih dana, posredstvom Infobusa koji je uklju?en u ovu akciju dobili na poklon knjigu "Mali princ". Posrednik, Miroljub Matovi?, Prijepoljac koji ivi u Kragujevcu, poslao je ove knjige, a darodavci su "Milinko vam daruje" i izdava?ka ku?a "Beoknjiga" koja se tako?e uklju?ila u akciju koja se intenzivno realizuje posredstvom socijalnih mrea.

Indira Hadagi?-Durakovi?
"Danas" - dodatak "Sandak Danas"
Izjave korisnika Infobusa