Zanimljivosti :: INFOBUS :: Mobilna biblioteka Prijepolje

Zanimljivosti

Za volanom bibliobusa

behind_the_wheel.jpg

Ameri?ki pisac i  muzi?ar Tom Korvin na proputovanju bibliobusom kroz SAD u ?ast knjiga i ?itanja druži se sa proslavljenim autorima.

http://www.bookmobiletravels.com/Home.html


Parada pokretnih biblioteka

U okviru godišnje konferncije Ameri?kog bibliote?kog udruženja (American Library Association - ALA), 12. jula 2009. godine održana je tradicionalna manifestacija "Nedelja bibliobusa". Dvanaest mobilnih biblioteka prodefilovalo je ulicama ?ikaga posle ?ega su bibliotekari otvorili vrata za korisnike pružaju?i im priliku da vide unutrašnjost bibliobusa i da postavljaju pitanja o uslugama i zna?aju ovog servisa.

Izvor: American Library Association
Pro?itajte ceo ?lanak


Profesionalna deformacija

pst.jpg


?itanje na to?kovima


mini_bibliobus.jpg

Za sve bibliofile koji maštaju o samo svojoj pokretnoj biblioteci nema?ka dizajnerska ku?a Nils Hoger Moormann pronašla je pravo rešenje!Bibliobus na aukciji

bookmobile_toy.jpg

Biblioteke na to?kovima su bile veoma ?est prizor u ameri?kim predgra?ima  tokom pedesetih godina dvadesetog veka. O popularnosti ovih vozila kod dece svedo?i i ?injenica da su se bibliobusi-igra?ke veoma dobro prodavali. Model bibliobusa iz ovog perioda koji je izradila jedna japanska fabrika igra?aka nedavno je prodat na aukciji preko e-baya za ?ak 709 ameri?kih dolara!

Posetite blog The Exile Bibliophile
Pokretna biblioteka nove generacije

 

digitalna_pokretna_bibliote.jpg      Nedavno je u Central parku u Njujorku predstavljena impozantna pokretna digitalna biblioteka. Digitalni bibliobus dug oko 23 metra opremljen tehnikom poslednje generacije: ra?unarima sa monitorima visoke rezolucije, brzim internetom, mp3 i drugim prenosivim ure?ajima lansirala je distributerska ku?a digitalnih medija Overdrajv.

         Pokretni servis trebalo bi da promoviše slobodan pristup digitalnoj gra?i koji je mogu?e ostvariti iz javnih biblioteka.
       Biblioteka doma?in koja je  promovisala  po?etak rada ovog servisa je Javna biblioteka grada Njujorka. Zahvaljuju?i uspešnoj saradnji ove biblioteke i Overdrajva njeni korisnici su od ranije bili u prilici da preuzimaju audio knjige, e-knjige, muziku i video materijal. Margaret Tajs, pomo?nik direktora njujorške biblioteke istakla je da je u prošloj godini na ovaj na?in preuzeto 188 000 dokumenata.
         Za samo jedan dan kroz biblioteku parkiranu u Cental parku prošlo je preko 300 ljudi koji su imali mogu?nost da se upoznaju sa katalogom  naslova koji se mogu preuzeti na ovaj na?in. Tajs je objasnila da mnogi posetioci nisu uopšte znali da  biblioteke pružaju uslugu besplatnog preuzimanja digitalnih sdržaja.
Digitalna biblioteka na to?kovima je iz Njujorka krenula na nacionalnu turneju: 27. avgusta poseti?e Boston, a u septembru gostuje u Vašingtonu i Klivlendu.

Izvor: libraryjournal.com

Biblioteka na biciklu

jm.jpg Kazuhiro Doi, u nameri da promeni svet  proveo dve godine krstare?i Japanom  vuku?i na prikolici svog bicikla improvizovanu biblioteku.Ovaj dvadesetosmogodišnji Japanac zabrinut za sudbinu planete, odlu?io je da ne sedi skrštenih ruku, ve? da uradi nešto konkretno kako bi ukazao na poražavaju?e stanje u kome se nalazi Zemlja. 
               Prikupio je literaturu iz oblasti ekologije i krenuo na put. Obilaze?i gradove širom Japana delio je prolaznicima knjige koje svedo?e o razaraju?em delovanju ljudi na prirodu. "Korisnici" ove pokretne biblioteke ipak nisu morali da se brinu za  vra?anje knjiga – Doijeva ideja je bila da one kruže izme?u ljudi u mestima koje poseti.
Izvor DPAdutch.jpgPona?ite inspiraciju! Pogledajte kako izgledaju pokretne biblioteke kod "lete?ih" Holan?ana...
Fotografije
Izjave korisnika Infobusa