Zanimljivosti

Za volanom bibliobusa

behind_the_wheel.jpg

Ameri?ki pisac i muzi?ar Tom Korvin na proputovanju bibliobusom kroz SAD u ?ast knjiga i ?itanja drui se sa proslavljenim autorima.

http://www.bookmobiletravels.com/Home.html


Parada pokretnih biblioteka

U okviru godinje konferncije Ameri?kog bibliote?kog udruenja (American Library Association - ALA), 12. jula 2009. godine odrana je tradicionalna manifestacija "Nedelja bibliobusa". Dvanaest mobilnih biblioteka prodefilovalo je ulicama ?ikaga posle ?ega su bibliotekari otvorili vrata za korisnike pruaju?i im priliku da vide unutranjost bibliobusa i da postavljaju pitanja o uslugama i zna?aju ovog servisa.

Izvor: American Library Association
Pro?itajte ceo ?lanak


Profesionalna deformacija

pst.jpg


?itanje na to?kovima


mini_bibliobus.jpg

Za sve bibliofile koji mataju o samo svojoj pokretnoj biblioteci nema?ka dizajnerska ku?a Nils Hoger Moormann pronala je pravo reenje!Bibliobus na aukciji

bookmobile_toy.jpg

Biblioteke na to?kovima su bile veoma ?est prizor u ameri?kim predgra?ima tokom pedesetih godina dvadesetog veka. O popularnosti ovih vozila kod dece svedo?i i ?injenica da su se bibliobusi-igra?ke veoma dobro prodavali. Model bibliobusa iz ovog perioda koji je izradila jedna japanska fabrika igra?aka nedavno je prodat na aukciji preko e-baya za ?ak 709 ameri?kih dolara!

Posetite blog The Exile Bibliophile
Pokretna biblioteka nove generacije

digitalna_pokretna_bibliote.jpg Nedavno je u Central parku u Njujorku predstavljena impozantna pokretna digitalna biblioteka. Digitalni bibliobus dug oko 23 metra opremljen tehnikom poslednje generacije: ra?unarima sa monitorima visoke rezolucije, brzim internetom, mp3i drugim prenosivim ure?ajima lansirala je distributerska ku?a digitalnih medija Overdrajv.

Pokretni servis trebalo bi da promovie slobodan pristup digitalnoj gra?i koji je mogu?e ostvariti iz javnih biblioteka.
Biblioteka doma?in koja je promovisala po?etak rada ovog servisa je Javna biblioteka grada Njujorka. Zahvaljuju?i uspenoj saradnji ove biblioteke i Overdrajva njeni korisnici su od ranije bili u prilici da preuzimaju audio knjige, e-knjige, muziku i video materijal. Margaret Tajs, pomo?nik direktora njujorke biblioteke istakla je da je u proloj godini na ovaj na?in preuzeto 188 000 dokumenata.
Za samo jedan dan kroz biblioteku parkiranu u Cental parku prolo je preko 300 ljudi koji su imali mogu?nost da se upoznaju sa katalogom naslova koji se mogu preuzeti na ovaj na?in. Tajs je objasnila da mnogi posetioci nisu uopte znali da biblioteke pruaju uslugu besplatnog preuzimanja digitalnih sdraja.
Digitalna biblioteka na to?kovima je iz Njujorka krenula na nacionalnu turneju: 27. avgusta poseti?e Boston, a u septembru gostuje uVaingtonu i Klivlendu.

Izvor: libraryjournal.com

Biblioteka na biciklu

jm.jpgKazuhiro Doi, u nameri da promeni svet proveodve godine krstare?i Japanom vuku?i na prikolici svog bicikla improvizovanu biblioteku.Ovaj dvadesetosmogodinji Japanac zabrinut za sudbinu planete, odlu?ioje da ne sedi skrtenih ruku, ve? da uradi neto konkretno kako bi ukazao na poraavaju?e stanje u kome se nalazi Zemlja.
Prikupio je literaturu iz oblasti ekologije i krenuo na put. Obilaze?i gradove irom Japana delio je prolaznicima knjige koje svedo?e o razaraju?em delovanju ljudi na prirodu. "Korisnici" ove pokretne biblioteke ipak nisu morali da se brinu za vra?anje knjiga Doijeva ideja je bila da one krue izme?u ljudi u mestima koje poseti.
Izvor DPAdutch.jpgPona?ite inspiraciju! Pogledajte kako izgledaju pokretne bibliotekekod "lete?ih" Holan?ana...
Fotografije
Izjave korisnika Infobusa