Utisci korisnika :: INFOBUS :: Mobilna biblioteka Prijepolje

Utisci korisnika


dragan_kuveljic_kolovrat.jpgInfobus predstavlja obnavljanje života knjiga   i pokriva nedostatke  umornih i zastarelih  pre svega školskih biblioteka. Po?ev od svoje pojave, preko sadržaja, Infobus nas još jednom podse?a da je knjiga najve?i ?ovekov prijatelj. Ništa nije ostalo tako u?malo, nepromenjivo i tradicionalno kao škola.U takvom ambijentu školske biblioteke su ve? odavno uspavane, sanjaju svoje duboke snove, o nekom novom vremenu.
  Ako je u?malost bolest onda su one u dubokoj komi iz koje se teško mogu probuditi.Zbog svega navedenog pojava pokretne savremeno opremljene biblioteke predstavlja po?etak novog života knjige i njenog ?itaoca. Pored savremene pedagoške, psihološke, filmske i literature vezane za demokratsko i gra?ansko društvo biblioteka je opremljena Internetom te raznim vrstama CD-a, DVD-ija, novina i ?asopisa  što nas bar na ?as podse?a da živimo život XXI veka.
 
Prostor Infobusa sam više puta zajedno sa u?enicima koristio u radioni?arske svrhe i pokazalo se kao pun pogodak. Nov ambijent, savremeno opremljen, podsticajan je za  radioni?arski na?in rada.
I da završim: Knjiga nam stiže „na ruke“ pa je važno iskoristiti to!

                                           Dragan Kuvelji?, profesor razredne nastave, Kolovrat


 
maja_ninkovic_seljasnica.jpgŠta o?ekujete da kaže neko ko se još kao dete zarazio ?arobnim mirisom biblioteke? Odrasla sam preko puta gradske biblioteke. Radoznalo sam virila kroz prozore i gledala nepregledne redove mudrosti i znanja. Prvi prelazak praga biblioteke nije bio i zadnji. Uvek sam se vra?ala po još, a to još nikada nije bilo dovoljno.Uostalom, ko bi odoleo tolikim avanturama, uzbu?enjima i neverovatnim doga?ajima. Probajte da ostanete ravnodušni dok ?itate „Robinzona Krusoa“ ili „Grofa Monte Krista“. 
Elem, pošto su životni putevi podjednako neverovatni kao i knjige nastavila sam život na mestu na koje nisam baš bila pripremljena – na selu. Interesantna stvar je to da na mestu koje obiluje hranom, vo?em i povr?em, gladujem ve? petnaest godina za onim što je bilo sastavni deo mog pre?ašnjeg života – za knjigom. Onaj kome je knjiga strast razume?e me. I onda, da budem pateti?na, kao svetlo u potpunom umnom mraku pojavio se Infobus. Da znate da mu ime prili?i. Toliko dragocenih informacija na jednom mestu. Kao da se raj spustio na zemlju. Svako je mogao da prona?e sebe u tom ?arobnom vozilu: za odrasle pregršt razli?itih štiva, za decu sve: od zabavne do školske literature, filmovi, dnevna štampa, ma sve što poželiš. A tek „Hari Poter“, „Gospodar prstenova“, „Sara B. Savi?“. Deca su bila oduševljena. Uzmite pero od platine, najnadahnutijeg pisca i opet ne?ete dobiti verodostojan opis tog dana kada dolazi Infobus. Ni razo?arenja kada ga nema. Ve? ujutru se knjige pripreme za vra?anje, svaki ?as se viri ka  centru sela i kada ga nema totalni fijasko. Ko živi u gradu i uživa povlastice koje takav život nosi kao što su bioskop, ples, muzika, film, razne manifestacije nikada ne?e shvatiti seosko dete, moje dete koje bukvalno vrišti od sre?e kada na?e knjigu za kojom traga.
A ako ho?ete da znate, sažeto, u jednoj re?i šta za mene zna?i Infobus ?ujte onda zna?i – vazduh.

                                                        Maja Ninkovi?, doma?ica, 32 godine, Seljašnica


 

zoran_divac_karosvevine.jpgKnjiga je svetlo u mra?nom tunelu svesti. A Infobus je jedna sijalica koja pokušava da rastera tamu oko u?male seoske sredine. Uspeo je da okupi oko sebe i mlade i stare. Veliki njegov zna?aje je u tome što obilazi „zabita“ seoska podru?ja, ?iji su stanovnici kilometrima udaljeni od gradske biblioteke (seoske ne postoje). Tako?e je zna?ajno što se u njemu može na?i dnevna štampa, de?iji i stru?ni ?asopisi. Sa Infobusom svi njegovi korisnici imaju dobru saradnju.


                  Zoran Divac, seoski u?itelj i poljoprivrednik,  34 godine, Karoševine

 Infobus je nešto što su deca oduvek ?ekala da se stvori. U meni kao i u ve?ini dece budi bujnu maštu i ?ežnju za što ve?im znanjem. Pošto se kre?e podse?a na svemirsku letilicu, koja motri na nas i trudi se da sve u?imo i ?itamo sa ljubavlju. Sa nama je ve? ?etiri godine, i mislim da je to dovoljno vremena da se shvati da on želi da nam pomogne i da na ovom svetu ima još humanih i plemenitih ljudi. Kada u?em u Infobus sve me podse?a na kutiju punu igra?aka. Sve je tako lepo, šareno i pomalo šašavo, da od velikog uzbu?enja i sre?e po?enem da haluciniram i ponekad mi se u?ini da mi se neka knjiga smeje i govori: „Uzmi mene, uzmi mene“. A i radnici Infobusa su veoma ljubazni i uvek nasmejani tako da se nalazim na sedmom nebu ili raju. Prosto mi je žao kada treba da napustim moju svemirsku letilicu.

                                                                    Tina Kijanovi?, u?enica, 13 godina
   Izjave korisnika Infobusa