Internet bus - Netti Nysse                   netti_nysse_head.jpg

Pojava Interneta u velikoj meri je izmenila način života i navike ljudi na celoj planeti.
Međutim, ići u korak s vremenom nije uvek lako. Za sve one koji još uvek nisu ovladali radom na računaru i zaplovili virtuelnim prostorom tu je Netti Nysse-Internet na točkovima.

Netti-Nysse, internet autobus, ima jednu misiju: podsticanje stanovnika finskog grada Tampere da koriste računare i Internet u svakodnevnom životu.
Na usluzi je svim građanima, a posebno onim kojima su novi kanali komunikacije još uvek nepoznanica. Najčešći korisnici usluga su sredovečni ljudi i stariji koji nisu imali prilike da se kroz formalno obrzovanje obuče za rad na računaru. Jedan od najčešćih motiva koji ih pokreće da se prijave za obuku u ovom internet autobusu je radoznalost. „Hoću da saznam šta znači natpis koji se svuda može pročitati: za više informacija posetite www...“ izjava je koju često čuju zaposleni u Netti Nysse-u.

Način rada

Obuka se odvija u grupama od 7 do 10 polaznika. Za obuku se najčešće prijavljuju već oformljene gupe -  zaposleni u nekoj organizaciji, prijatelji, komšije poznanici, pripadnici različitih uduženja. Na ovaj način, kada se polaznici već poznaju, kod članova  grupe se ostvaruje osećaj sigurnosti i postiže bolja komunikacija. Članovi udruženja cvećara, domaćica, vlasnika privatnih radnji, imigranata, plivačkog kluba samo su neki od brojnih korisnika usluga Netti Nysse-a. Takođe, kursevi se ogranizuju i u otvorenim grupama za pojedinačne korisnike.
Svaka grupa na raspolaganju ima četiri termina koji traju po dva sata. Kako autobus radi osam sati, dnevno ga posete četiri grupe. Nastava se izvodi u svim delovima grada, svuda gde ima mesta za parkiranje autobusa dugog 18 metara. Sa svakom grupom rade dva predavača. Njihov smisao za humor, strpljenje, jednostavan pristup korisnicima od velikog su značaja za stvaranje atmosfere u kojoj će se polaznici osećati prijatno. Ovakav način rada omogućava da se svakoj osobi  posveti pažnja kako bi nova znanja usvajala tempom i na način koji joj odgovara.
Termini koji su rezervisani po nekoliko meseci unapred govore o popularnosti ove usluge i kvalitetu obuke. Prema rečim zaposlenih, najbolja reklama za Netti Nysse su preporuke korisnika koji su već prošli obuku.

Tehnička opremljenost

Netti Nysse raspolaže sa 10 računara namenjenih korisnicima i serverom. Zadnji deo autobusa preuređen je u „auditorijum“ opremljen projektorom i savremenim audio-video uređajima. Internet veza je ostvarena putem bežične tehnologije.
Internet autobus finansira grad Tampere kao i sponzori čiji udeo iznosi nešto manje od 10%. Nokia i TeliaSonera, između ostalih, podržavaju bežičnu konekciju.

Netti Nysse je deo šireg projekta pod nazivom „eTampere“ koji promoviše razvoj informacionog društva i okuplja brojne obrazovne  institucije  i udruženja.

 
Internet autobus Netti Nysse
Zaposleni u Netti Nysse-u
Najmlađi korisnici Netti Nysse-a

Izjave korisnika Infobusa