Nacionalna biblioteka Kenije - služba pokretnih bibliotekaheader_kenija.jpg

      Za stanovnike severoistočne Kenije bavljenje stočarstvom jedini je način da se preživi.  Nemilosrdna klima i sušne godine  teraju ove ljude na česte seobe sa svojim stadima u potrazi za novim pašnjacima. Ovakav nomadski način života ne ostavlja mnogo vremena za obrazovanje zato je u ovim oblastima procenat nepismenih izuzetno visok.          

1.jpg

Nacionalna biblioteka Kenije rešila je da se ozbiljno pozabavi ovim problemom i nađe način da knjiga postane što dostupnija ovoj populaciji. Međutim, putevi u ovim krajevima gotovo da ne postoje, do izolovanih sela može se samo na kamilama i tako se umesto čuvenog bibliobusa pojavila služba bibliokamila.

            Prva služba bibliokamila počela je sa radom još 1996. godine u oblasti Garisa na severoistoku zemlje. Ohrabreni dobrim rezultatima na terenu, nadležni u Nacionalnoj biblioteci 1999. godine pokrenuli su ovaj servis i u gradu Važir.
         Smanjenje broja nepismenih, pristup knjigama i informacijama, podrška obrazovnom procesu, razvijanje svesti o važnosti školovanja i usvajanja savremenih saznanja samo su neki od ciljeva na čijem ostvarenju se radi.

      Svakog radnog dana, osim petka, knjige i ostali materijali se pakuju u kutije i zajedno sa šatorom, suncobranima, stolom i stolicama tovare na kamile. Kada je sve spremno karavan kreće do odredišta – najčešće centra sela ili seoske škole. Pri prispeću, podiže se šator, knjige se raspoređuju na improvizovane police ili se izlažu na prostirke. Obilaze se sela koja su udaljena i po petnaestak kilometara od matične biblioteke. Deca, koja su najčešći korisnici,  sa nestrpljenjem dočekuju biblioteku.  U ovim krajevima bez televizije, kompjutera i tekovina moderne civilizacije, knjige su još uvek jedini način da se pobegne od svakodnevice. Mnogi đaci su svesni da jedino obrazovanjem mogu pobeći iz siromaštva i na taj način pomoći svojim porodicama zato predano dolaze da pozajme knjige kojih nema u skromno opremljenim školskim bibliotekama.2.jpg

3.jpg

           Nedostatak knjiga je ujedno i najveći problem sa kojim se suočava Nacionalna biblioteka pri realizaciji ovog programa.  Organizacija Book Aid International donira najveći broj knjiga, međutim, knjige su uglavnom na engleskom jeziku. Kako se u ovim krajevima još uvek baštini usmena reč kao osnovno sredstvo komunikacije, knjige na lokalnim jezicima su prava retkost.

4.jpgUprkos ovim teškoćama, primećuje se napredak. Veći broj pismenih, veći broj maldih koji nastavlja školovanje na univerzitetu, poboljšan engleski jezik školske dece i sve veći broj devojčica koji se upisuje u škole samo su neki od rezultata koje je postigla služba bibliokamila za nešto više od jedne decenije postojanja.


linkovi:

bbc     ifla      book aid    voice of america      camel bookdrive


Izjave korisnika Infobusa